Hållbart till jobbet - Materialbank

Med projektet börjar staden främja hållbara färdsätt på arbetsplatserna i Borgå. Arbetet resulterar i att skapa en verksamhetsmodell för främjande av hållbara färdsätt på arbetsplatser och ett nät av hållbara färdsätt som också kan tillämpas i andra kommuner och städer.

På denna sida samlas projektets material, vilka är tillgängliga för alla och lätta att utnyttja. Webbsidorna uppdateras allteftersom material produceras.

Nyhetsarkiv:

Staden får finansiering för mobilitetsstyrning av arbets- och tjänsteresor

Sex organisationer deltar i främjande av hållbara färdsätt

Första resultaten av projektet för hållbara arbetsresor

Enkät om färdsätt:

Anvisningar till kontaktpersoner i projektet

Följebrev till enkäten

Enkät om färdsätt

Inventering av verksamhetsställen (på finska)

Workshop: Nuvarande situation och bra praxisar

Programmet och innehållet till workshoppen (på finska)