Hållbart till jobbet - Materialbank

Med projektet börjar staden främja hållbara färdsätt på arbetsplatserna i Borgå. Arbetet resulterar i att skapa en verksamhetsmodell för främjande av hållbara färdsätt på arbetsplatser och ett nät av hållbara färdsätt som också kan tillämpas i andra kommuner och städer.

På denna sida samlas projektets material, vilka är tillgängliga för alla och lätta att utnyttja. Webbsidorna uppdateras allteftersom material produceras.

Nyhetsarkiv:

Staden får finansiering för mobilitetsstyrning av arbets- och tjänsteresor

Sex organisationer deltar i främjande av hållbara färdsätt