Hållbart till jobbet - Företag som deltar

I projektet deltar

  • ABB (enhet i Borgå),
  • Borgå Energi,
  • Borgå stad,
  • Nordea (enhet i Borgå),
  • utvecklingsbolaget Posintra och
  • Varuboden Osla (hela Borgåregionens personal).

för att främja hållbara färdsätt vid arbets- och tjänsteresor i sina organisationer.