Hållbart till jobbet - Vad handlar det om?

Målet för projektet Hållbart till jobbet är att arbetstagare i Borgå använder färdsätt som främjar välmående och minskar utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor. Målet är också att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt och att främja ibruktagande av mer flexibla arbetssätt.

Organisationer som deltar i projektet får planer för färdsätt. Med planens åtgärder strävar man efter att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt både för arbets- och för tjänsteresor. Under projektet ökas också arbetstagarnas och arbetsgivarnas medvetenhet och förståelse om egna färdsätt, om olika sätt att främja hållbara färdsätt samt om de olika färdsättens klimat- och hälsopåverkan.

Projektet Hållbart till jobbet koordineras av Borgå stad tillsammans med konsultföretaget Sitowise Oy. Förutom Borgå stad deltar också utvecklingsbolaget Posintra och uppskattningsvis 3-5 Borgåföretag i projektet.

Beskrivning av projektet