Hållbart till jobbet - Arbetsskeden

Arbetet har indelats i sex olika skeden. Som bäst pågår skede 1.

Skede 1: Precisering av verksamhetsplanen och samling av företagsgruppen

I detta skede samlas gruppen av företag som deltar i projektet och planeras och utarbetas en enkät om färdsätt för det följande skedet.

Genomförandetid: 5-6/2020

Skede 2: Utredning av nuläget och smärtpunkter av hållbara färdsätt

I detta skede får företagen svara på en enkät om de centrala nyckeltalen för färdsätten, så som fördelning av färdsätt för arbets- och tjänsteresor. Servicenivån för olika färdsätt mellan de vanligaste resorna arbetstagare gör analyseras.

Genomförandetid: 5-8/2020

Skede 3: Fastställande och presentation av åtgärderna för främjande av hållbara färdsätt

I detta skede sammanställs praxis och åtgärder som strävar efter att främja hållbara färdsätt eller att minska behovet att röra sig mellan olika platser. Dessutom beaktas de behov av åtgärder som kommer fram i enkäter till arbetstagare och funderas på nya sätt att främja hållbara färdsätt som är lämpliga speciellt i den lokala omgivningen.

Genomförandetid: 8-9/2020

Skede 4: Utarbetande av genomförandeprogram för främjande av hållbara färdsätt

I detta skede prioriteras de utvalda åtgärderna utgående från möjligheterna att genomföra och organisationernas behov till egna planer för färdsätt. För åtgärderna fastställs ansvarsinstanser och en preliminär tidtabell.

Genomförandetid: 11/2020 - 1/2021

Skede 5: Försök med färdsätt

I detta skede inleds försöken med färdsätt. Förutom försöken uppmuntras de som deltar att vidta de snabba åtgärder som presenteras i programmen för färdsätt för att i praktiken börja främja hållbara färdsätt.

Genomförandetid: 8-9/2020 och 2-3/2021

Skede 6: Projektets konsekvenser

I detta skede bedöms projektets konsekvenser bland annat genom att utarbeta en konsekvensanalys av de åtgärder som vidtagits under projektet. Utgående från enkäten om färdsätt bedöms också projektets konsekvenser för utsläppen av växthusgaser.

Genomförandetid: 9-10/2021