Hållbart till jobbet

Målet för projektet Hållbart till jobbet är att arbetstagare i Borgå väljer färdsätt som främjar välmående och minskar utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor. Detta görs genom att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt och att främja arbetsformer som minskar behovet att röra sig mellan olika platser. Projektet finansieras av miljöministeriet.

Då projektet framskrider, uppdateras webbplatsen med åtgärdsprogrammen och åtgärderna för hållbara trafiksätt av de företag som deltar.