Hållbar utveckling i skolorna

I skolorna i Borgå arbetar man mångsidigt för en hållbar utveckling. Läroplanen innehåller ett flertal mål och stoff som anknyter till hållbar utveckling och klimatförändring, och dessa teman behandlas i undervisningen. Därutöver har skolorna egna vanor och jippon under vardagen som främjar tänkesätt och verksamhet för hållbar utveckling.

Skolorna följer på många sätt en cirkulär ekonomi i skolan. Läroböckerna i olika ämnen (textböckerna) används av flera elever i tur och ordning under flera läsår. I träslöjd utnyttjas återvinningsbart material (t.ex. lock från uttjänade pulpeter) och ordnas olika kurser om att utnyttja återvinningsbart material. Många skolor har samarbetat med föräldraföreningar för att främja återvinning, till exempel för att skaffa skid- och skridskoutrustning. Skolorna har även skrivit egna anvisningar för att vägleda eleverna hur man kan spara på vatten och energi och hur avfall ska sorteras.

I skolorna sorteras avfallet: papper, kartong och bioavfall. I vissa skolor pågår även sortering av plastavfall på prov. Genom att iaktta matspillet försöker man minska på avfallet. I vissa skolor har återvinningen delvis även överförts på elevernas ansvar, till exempel återvinning av mjölkförpackningar.