Hållbar transport

Som ett begrepp innebär hållbara färdsätt: cykling, gång, offentlig trafik, samåkning och också utnyttjande av fjärranslutningar i arbetet.

Av Borgåbornas resor görs omkring två tredjedelar med personbil och omkring hälften så att det förutom chauffören inte finns några andra passagerare i bilen.  Andelen resor till fots, med cykel, kollektivtrafik, genom samåkning och med övriga hållbara färdsätt utgör för tillfället omkring en tredjedel av alla resor i Borgå.

Cykeltrafik, gångtrafik och tillgänglighet

Stadscyklar kan igen hyras av Borgåbor under sommarmånaderna. I år är antalet cyklar nästan det dubbla.

Läs mera om stadscyklarna

Stadens mål är att göra Borgå till en fungerande cykelstad i vardagen. Genom att principerna och regleringarna för cykeltrafiken görs tydligare strävar man också efter förbättringar för gångtrafikens förhållanden.

Program för främjande av cykeltrafik

Bilpool

I Borgå har sex Nissan Leaf-elbilar tagits i bruk för uthyrning till stadens anställda, invånare och turister.

Bilpool

Kollektivtrafiken

Servicen i Borgå sköts av trafikföretag. Nylands ELY-central har tillsammans med staden köpt enskilda kompletterande turer.

Kollektivtrafiken och servicelinjen

Kampanj för hållbar transport

Borgå stad lyfter fram hållbara färdsätt i sin kommunikation under det här året. Målet är att väcka invånare att av miljöskäl fästa uppmärksamhet vid sina egna val när det gäller färdsätt i vardagen och för att stöda det egna välmåendet.

Nyhetsarkiv och videor