Hållbar transport

Omkring en femtedel av finländarnas växthusgasutsläpp orsakas av trafiken. Av Borgåbornas resor görs omkring två tredjedelar med personbil och omkring hälften så att det förutom chauffören inte finns några andra passagerare i bilen.  Andelen resor till fots, med cykel, kollektivtrafik, genom samåkning och med övriga hållbara färdsätt utgör för tillfället omkring en tredjedel av alla resor i Borgå.

Att utöka andelen hållbara färdsätt är ett enkelt sätt att minska sitt koldioxidavtryck. Samtidigt minskar de hälsofarliga utsläppen och luftkvaliteten förbättras.