Hållbar boende

Miljöpåverkan från boende utgör cirka 30–40 procent av finländarnas totala utsläpp. Du kan enkelt minska miljöpåverkan och kostnaderna som orsakas av boendet till exempel

  • genom att sänka temperaturen i bostaden. En sänkning av temperaturen med en grad minskar uppvärmningskostnaderna med cirka fem procent! Den rekommenderade temperaturen i sällskapsrum är 20–21 grader och i sovrum 18–20 grader.
  • genom att justera ventilationen. Ventilationens andel av energiförbrukningen kan vara så mycket som 40 procent!
  • genom att investera i en luftvärmepump som extra värmekälla. Om du har direktverkande elvärme i ditt hus kan du sänka elräkningen med upp till en tredjedel tack vare en luftvärmepump!
  • genom att minska förbrukningen av varmvatten. Visste du att varmvatten är ungefär två gånger dyrare än kallvatten?
  • genom att fundera på olika aspekter av ditt transportbehov när du väljer var du ska bo. Hemmets läge avgör i allmänhet behovet av och mängden privatbilism!

Det är bra att välja hemmets elektriska apparater utifrån deras energiförbrukning och sätta sig in i hur de används på ett miljöeffektivt sätt. De elektriska apparater som förbrukar mest elektricitet i hushållen är belysningen samt kyl- och frysapparaterna.

Minska värme- och elförbrukningen

Borgå Energis energirådgivning