Hållbar användning av materialer

Den cirkulära ekonomin har en betydande roll i en hållbar utveckling och stävjandet av klimatförändringen, eftersom nästan 70 procent av växthusgasutsläppen kommer från material. Enligt lagstiftningen ska 50 procent av det kommunala avfallet återvinnas som material.

För att förebygga uppkomsten av avfall spelar invånarens val en stor roll. Förebygg uppkomsten av avfall

  • genom att kompostera ditt bioavfall
  • genom att sortera ditt avfall och föra det till återvinning
  • genom att låna, dela och reparera saker.

Genom att återvinna avfall påverkar vi både växthusgasutsläppen och förbrukningen av naturresurser.

Testa om du kan sortera rätt (YLE) (på finska)

Välj begagnat och delad användning

Det uppstår mindre avfall och konsumtionens koldioxidavtryck minskar när du köper begagnat och använder produkter som du delar med andra. Innan du köper en ny produkt är det alltså bra att kontrollera utbudet på loppmarknader och andra försäljningsställen för motsvarande begagnade produkter. Fundera även på om du behöver köpa produkten till dig själv eller om det även ekonomiskt sett skulle vara förmånligare att låna produkten när du behöver den.