Hållbar användning av materialer

Den cirkulära ekonomin har en betydande roll i en hållbar utveckling och stävjandet av klimatförändringen. Med återvinning minskar man utsläppen av växthusgaser och sparar på jungfruliga naturtillgångar.

Förebygg uppkomsten av avfall

För att förebygga uppkomsten av avfall spelar invånarens val en stor roll. Genom att välja produkter som är långlivade, kan användas mångsidigt och vilkas tillverkning inte har förbrukat en stor mängd material eller kolbaserad energi gör man samtidigt ett val som är bra för miljön. Förebygg uppkomsten av avfall

  • genom att kompostera ditt bioavfall
  • genom att sortera ditt avfall och föra det till återvinning
  • genom att låna, dela och reparera saker.

Genom att återvinna avfall påverkar vi både växthusgasutsläppen och förbrukningen av naturresurser.

Testa om du kan sortera rätt (YLE) (på finska)

Välj begagnat och delad användning

Genom att återvinna, låna, dela och reparera varor sparar man både naturresurser och pengar. Var och en kan med sitt konsumtionsbeteende ge tillverkarna en signal att börja tillverka produkter som stödjer en hållbarare utveckling.

Innan du köper en ny produkt är det alltså bra att kontrollera utbudet på loppmarknader och andra försäljningsställen för motsvarande begagnade produkter. Fundera även på om du behöver köpa produkten till dig själv eller om det även ekonomiskt sett skulle vara förmånligare att låna produkten när du behöver den.