Haiko, Lasarettet

Lasarettets småhusområde är beläget vid Haikovägen intill ett litet åkerområde, på en sydsluttning. Ställvis kan man se Haikofjärden från området. Byggområdet gränsar tydligt mot åkerområdet i söder.

En stor del av tomterna ligger på sluttningen och då man bygger på dem bör man förbereda sig på lösningar som lämpar sig i sluttningar.  Förutom egnahemshuset får man på tomten bygga en ekonomibyggnad som i regel inrymmer ett garage och ett förråd. Som fasadmaterial kan man använda trä eller puts och byggnaderna bör ge ett tydligt och balanserat intryck. Färgerna väljs från en färgsättningsplan med harmonierande starka varma nyanser.

Lediga egnahemshustomter för tillfället

Detaljplan och bygganvisningar

Övrigt

Lasarettets tomter kan få naturgas för uppvärmning av huset.