Haiko flervåningshus- och radhustomterna

Haiko ligger ca fem kilometer väster om Borgå centrum. Trakten har en lång historia och rika kulturtraditioner. Miljöerna är bekanta bl.a.från Albert Edelfelts målningar. Den mest kända byggnaden är Haiko gård.

I Haikoområdet byggdes på 2000-talet ca hundra nya småhus. Dessutom finns här radhus- och andra tomter för byggande i bolagsform.

I Västra Haiko byggs det befintliga bostadsområdet tätare, och det blir ett energieffektivt och naturnära bostadsområde. I öster gränsar området till det stora skogsområdet i Haiko, med ett omfattande nätverk av motionsstigar. Både svensk- och finskspråkiga grundskolor med klasserna 1-6 finns på ca en kilometers avstånd från Västra Haiko. Från tomterna är det ca 7 km till Borgå centrum, och det finns en snabb förbindelse till motorvägen mot Helsingfors.

I tabellen här under ser du tomterna som finns till salu i området.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.