Gymnasiet

Linnankosken lukio erbjuder finskspråkig gymnasieutbildning och Borgå gymnasium svenskspråkig gymnasieutbildning i Borgå. Samarbete mellan gymnasierna består band annat av att de båda gymnasierna erbjuder vissa kurser åt grannskolans studerande.

Linnankosken lukio

I Linnankosken lukio finns cirka 600 studerande, vilket gör det till ett av de största gymnasierna i landet. Gymnasiet grundades 1895 och är beläget mitt i Borgå centrum. Gymnasiet har också en vuxenlinje.

Gymnasiets kursutbud är brett och eleverna kan därför göra upp ett studieprogram utifrån sina intressen, förutsättningar och karriärplaner.

I skolan är det dessutom möjligt att delta i idrottsträning och internationella projekt. I gymnasiet kan man också avlägga diplom i bildkonst, musik, idrott och drama.

Dubbelexamen på vuxenlinjen

Point College (Oy Porvoo International College Ab) och en del av dem som genomför dubbelexamen i Porvoon Ammattiopisto-Amiston deltar i den gymnasieutbildning som ordnas i Linnankosken lukio.

Samtidigt med sina yrkesstudier genomför studerandena sammanlagt 21 gymnasiekurser. Det finns ingen inträdesgräns för dubbelexamen, utan alla som vill kan ta med gymnasiekurser i sina yrkesstudier och delta i studentskrivningarna. De som slutför dubbelexamen söker direkt till yrkesskolan. 

Borgå Gymnasium

Borgå Gymnasium erbjuder svenskspråkig gymnasieundervisning för cirka 280 studerande. Studierna räcker i allmänhet tre år. En studerande kan prioritera i sina studier och utarbeta ett personligt studieprogram enligt sina egna intressen, anlag och yrkesplaner. Ett brett kursutbud i gymnasiets alla olika läroämnen gör detta möjligt. De studerande har dessutom möjlighet att delta i Borgå idrottsakademi och internationella projekt.

Skolan grundades i Viborg redan år 1641 och flyttades till Borgå år 1723. Nuvarande skolhus i Empire-kvarteren togs i bruk år 1850.

Samarbete på andra stadiet

Borgå Gymnasium samarbetar med nio andra finlandssvenska gymnasier inom nätverket Gnet, som bland annat erbjuder nätkurser. Dessutom har skolan ett nära regionsamarbete med gymnasierna i Sibbo, Lovisa och Kotka. Flexteam Öst samarbetet med yrkesinstituten i Borgå erbjuder gymnasiekurser för yrkestuderande som har för avsikt att avlägga studentexamen.

Läs mer på Borgå Gymnasiets webbsidor Borgå Gymnasium