Gymnasiet

Linnankosken lukio erbjuder finskspråkig gymnasieutbildning och Borgå gymnasium svenskspråkig gymnasieutbildning i Borgå. Samarbete mellan gymnasierna består bland annat av att de båda gymnasierna erbjuder vissa kurser åt grannskolans studerande. Vuxna över 18 år får gymnasieutbildning vid Linnankosken lukios vuxenlinje.

Linnankosken lukio

I Linnankosken lukio finns cirka 600 studerande, vilket gör det till ett av de största gymnasierna i landet. Gymnasiet grundades 1895 och är beläget mitt i Borgå centrum. Gymnasiet har också en vuxenlinje.

Gymnasiets kursutbud är brett och eleverna kan därför göra upp ett studieprogram utifrån sina intressen, förutsättningar och karriärplaner.

I skolan är det dessutom möjligt att delta i idrottsträning och internationella projekt. Man också avlägga diplom i bildkonst, musik, idrott och drama.

Linnankosken lukios vuxenlinje

Vid Linnankosken lukios vuxenlinje studerar personer som avlägger dubbelexamen (från Point College (Oy Porvoo International College Ab) och Edupoli), personer som studerar för att få avgångsbetyg från vuxengymnasiet (minimi 44 kurser) och ämnesstuderande. Vid vuxenlinjen är det möjligt att t.ex. fortsätta gymnasiestudier som avbrutits, komplettera sin studentexamen eller studera enskilda ämnen. Studierna kan inledas i början av vilken period som helst under läsåret. Till vuxenlinjen hör också en grupp för grundläggande utbildning för vuxna.

De som avlägger dubbelexamen deltar vid sidan av sina egna yrkesstudier i 21 gymnasiekurser, på basis av vilka de deltar i studentskrivningarna. Efter att en elev har blivit antagen till en yrkesläroanstalt, kan eleven meddela om sitt intresse att avlägga dubbelexamen.

Läs mer på webbsidor Linnankosken lukion aikuislinja

Borgå Gymnasium

Borgå Gymnasium erbjuder svenskspråkig gymnasieundervisning för cirka 280 studerande. Studierna räcker i allmänhet tre år. En studerande kan prioritera i sina studier och utarbeta ett personligt studieprogram enligt sina egna intressen, anlag och yrkesplaner. Ett brett kursutbud i gymnasiets alla olika läroämnen gör detta möjligt. De studerande har dessutom möjlighet att delta i Borgå idrottsakademi och internationella projekt.

Skolan grundades i Viborg redan år 1641 och flyttades till Borgå år 1723. Nuvarande skolhuset i Empire-kvarteren togs i bruk år 1850.

Samarbete på andra stadiet

Borgå Gymnasium samarbetar med nio andra finlandssvenska gymnasier inom nätverket Gnet, som bland annat erbjuder nätkurser. Dessutom har skolan ett nära regionsamarbete med gymnasierna i Sibbo, Lovisa och Kotka. Flexteam Öst samarbetet med yrkesinstituten i Borgå erbjuder gymnasiekurser för yrkestuderande som har för avsikt att avlägga studentexamen.

Läs mer på Borgå Gymnasiets webbsidor Borgå Gymnasium