Gymnasierna övergår helt till distansundervisning måndagen den 30 november