Grupper

Inga grupper för tillfället.

Missbrukarkliniken
mån-to kl. 8–16, fre kl. 8–15 tfn 019 520 4527
Konstfabriksgatan 4 A, 06100 Borgå 

Grupp för kvinnor varannan fredag, jämna veckor kl. 13.30–15.00. Gruppen är avsedd för kvinnor som kämpar med alkoholen. 

Grupp för öronakupunktur på fem punkter varje fredag kl. 10–11. Gruppen är avsedd för mentalvårds- och missbrukstjänsternas klienter.

Morgongrupp för missbrukarklinikens klienter på substitutionsbehandling måndagar och onsdagar kl. 8–9.30


Missbrukartjänster med låg tröskel
Askolins väg 1, 06100 Borgå

Grupp för öronakupunktur på fem punkter varje onsdag kl. 15–16. Gruppen är avsedd för mentalvårds- och missbrukstjänsternas klienter.