Grundskoleeleverna återvänder till närundervisning och barnen till daghem och familjedagvård