Grundläggningsarbetet för tillfälliga lokaler för Pääskytien koulu börjar