Grundläggande undervisning

Stadens tjänster under coronatiden

Läs meddelandet


Den grundläggande undervisningen innefattar förskola och åk 1–9. Under de sex första åren undervisar en klasslärare i alla eller i de flesta ämnen. De tre högsta klasserna undervisas och handleds av olika ämneslärare.

En handikappad elev eller en elev som behöver särskilt stöd får gratis tolknings- och handledartjänster och hjälpredskap, som hjälper eleven att delta i undervisningen.