Grundläggande musikundervisning

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk musik och Pop & Jazz för barn, unga och vuxna.

Eleverna söker till den grundläggande undervisningen genom inträdesprov. 

Varje elev inom den grundläggande musikundervisningen har ett eget solistiskt huvudämne. Hon/han studerar dessutom musikens grunder och deltar i samspel.

Grundnivå

Undervisningen på grundnivå fördelas på tre kursnivåer och i varje kurs ingår grundnivå för huvudämnet och grundnivå för musikens grunder och samspel.
Undervisningen ges minst 45 minuter per elev och vecka. Innehållet i undervisningen följer läroplanen för ämnet. Bekanta dig med läroplanerna.

En elev kan med specialtillstånd också studera ett annat solistiskt ämne, ett s.k. biämne, för vilket man tillämpar samma regler som för huvudämnet. En undervisningstimme för ett biämne är 30 minuter per vecka.

Undervisning i musikens grunder och i samspel ges i grupp.

En kurs på varje nivå kan studeras i tre år.Studietiden för undervisningen på grundnivå är nio år. Studierätt till följande nivå ges på basis av studieframgången under föregående kurs.

Musikinstitutsnivå

Till musikinstitutsnivå kommer man efter att ha klarat studierna på grundnivå. Undervisningen omfattar fördjupade studier i huvudämnet, musikens grunder och samspel. Studierätten på institutsnivå är fem år. Institutsnivån skapar också förutsättningar för yrkesmässiga musiksstudier.

Vuxenundervisning

Vuxenundervisningen erbjuder möjligheter att studera målinriktat enligt en individuell studieplan. Innehållet i studieplanen godkänns av rektor. Studierätten är fem år.