Grundläggande konstundervisning

I Borgå kan man studera och utöva olika och mångsidiga konstgrenar. Vid konstläroanstalterna ges grundundervisning i arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst, handarbete, musik, ordkonst, dans- och teaterkonst.

Undervisningen riktar sig huvudsakligen till barn och unga. Undervisning ordnas även för vuxna. Studieperiodernas omfattning varierar från kortkurser till studier över ett helt läsår.