Grundförbättringsarbetets inverkan på trafiken i Gamla stan och i de närliggande områdena.

Borgå stad genomför arbetet i Gamla stan och de närliggande områdena i etapper. För år 2021 har det planerats grundförbättringsarbeten i Kyrkobrinken och på Mellangatan samt förnyandet av bänkarna på Rådhustorget.