Grundförbättringen av Gabriel Hagerts gränd kan inverka på framkomligheten i Gamla Borgå