Grundande av skönhetssalong eller tatueringsstudio

Enligt hälsovårdslagen ska verksamhetsidkare lämna in en skriftlig anmälan till miljöhälsovården i god tid innan verksamheten inleds. Vi önskar att du kontaktar oss redan i verksamhetens planeringsskede.

Motsvarande anmälan ska göras vid byte av verksamhetsidkare, och om verksamheten förändras avsevärt eller läggs ner. Hälsoinspektörerna övervakar hygienen i verksamheten och tar vid behov hygienprov från ytorna.

Verksamhetsidkaren ansvarar också för säkerheten hos de tjänster och produkter företaget tillhandahåller.

Av anmälan ska framgå:

  • verksamhetsidkarens kontaktuppgifter
  • uppgifter om var den plats som reserverats för verksamheten är belägen
  • behövliga ritningar (planritning och inredning)
  • utredning över den tilltänkta verksamheten och
  • övriga uppgifter som behövs för att förebygga hälsoskador

Miljöhälsovården inspekterar på grundval av anmälan, och utfärdar ett avgiftsbelagt beslut med eventuella föreskrifter om hur sanitära olägenheter ska förebyggas.

Läs mera

Anvisningar Borgå: Anmälan enligt hälsoskyddslagen (på finska, pdf)

Skönhetsvård med icke-joniserande strålning STUK, Strålsäkerhetscentralen

Inom skönhetsvården är fettborttagning med ultraljud en risk för graviditeten (på finska) STUK