Grönområdens underhåll och användning

Parkerna ska erbjuda rekreation och glädje för både stadsborna och turisterna. Stadens skogsegendom och tätortsskogar sköts i huvudsak som rekreationsskogar. Den lag som reglerar kommunernas om tomtinnehavarnas skyldigheter när det gäller underhåll och rengöring begränsar uppgifterna i grönremsor och vid gatukanter.

Kommuntekniken svarar för:

  • allmänna parker
  • trafikgrönremsor
  • lekparker (förutom skolornas och daghemmens lekparker)
  • hundparker
  • ängar och skogar
  • näridrottsplatser

I underhållsarbetena ingår:

  • regelbunden inspektion av barnens lekparker
  • reparation av utrustning
  • avlägsnande av skräp
  • uppföljning av trädens skick

Gör en anmälan om underhåll via den elektroniska ärendetjänsten.