Grilla ordentligt – Rått malet kött är en EHEC-hälsorisk