Granitbänkar erbjuder viloplatser i nationalstadsparken