Grafiska anvisningar

I de grafiska anvisningarna beskrivs grundelementen i stadens visuella profil och hur dessa ska användas. Anvisningarna innehåller modeller för olika slags kommunikationsmaterial.

Visuell profil

Borgås visuella identitet förmedlar de obestridliga styrkorna i alla tiders Borgå: den stämningsfulla stadsmiljöns tidslösa charm, den rika gemenskapen med utgångspunkt i tvåspråkigheten och den starka tillväxten och utvecklingen i metropolområdets östra centrum.