Gör så här om du blir arbetslös

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån senast den första dagen du är arbetslös. Du kan anmäla dig som arbetslös arbetssökande på nätet via Mina e-tjänster eller genom att fylla i blanketten i pappersform.

Efter anmälan styr TE-byrån dig till antingen Borgå stads sysselsättningstjänster eller TE-byråns tjänster. Sysselsättningstjänster hos staden och TE-byrån är desamma.

Meddela alltid i Mina e-tjänster:

 • Om dina kontaktuppgifter ändras eller du börjar t.ex. i ett nytt arbete eller inleder studier.
 • Om du vill lämna en kontakbegäran till din egen medarbetare.

Så här inleder du din jobbsökning

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning

Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter

Ansök om arbetslöshetsförmån

Ansök om arbetslöshetsförmån:

 1. Meddela att du ansöker om arbetslöshetsförmån; detta görs i samband med anmälan som arbetslös.
 2. Arbets- och näringsbyrån utreder om du har rätt till arbetslöshetsförmån och utarbetar ett utlåtande. Arbets- och näringsbyrån skickar utlåtandet till FPA eller arbetslöshetskassan, beroende på var du är klient.
 3. FPA eller arbetslöshetskassan utreder de övriga villkoren för arbetslöshetsförmånen, t.ex. självrisktiden.
 4. FPA eller arbetslöshetskassan fattar ett beslut om arbetslöshetsförmånen. Om du är missnöjd med beslutet, kan du ansöka om ändring och skicka tilläggsinformation.
 5. Fyll i anmälan om arbetslöshetstid, där du anmäler vilka dagar du varit arbetslös. Skicka anmälan till FPA eller din egen arbetslöshetskassa.
 6. FPA eller arbetslöshetskassan betalar ut arbetslöshetsförmånen.

Utkomstskydd

Behöver du råd? 

TE-byråns riksomfattande telefonservice:

 • allmän rådgivning må–fr kl. 9.00–16.15
 • telefonservice för personkunder på finska 0295 025 500, på svenska 0295 025 510, in English 0295 020 713, на русском языке 0295 020 715
 • information om utkomstskydd för arbetslösa 0295 020 701
 • utbildningsrådgivning 0295 020 702
 • karriärvägledning må–to kl. 12–16, psykolog inom karriärvägledning, 0295 020 720