Golven i Hornhattula daghem har renoverats – tätningsarbetena fortsätter