Glädje, kraft och välbefinnande från naturen! Hälsoskogsverksamhet inleds i Borgå