Dessa kan även intressera dig

Gatulov (Grävlov)

Kommunteknikens byrå är stängd i juli. Sök gatulovet senast den 19.6 så att vi hinner behandla dem!

Byggande på gatuområde förutsätter alltid tillstånd.
Tillstånd ska sökas minst 21 dygn innan tillståndstiden inleds genom Lupapiste-tjänsten
Gatulovet beviljas av kommuntekniken.
I gatulovet ingår arbetstillstånd och ett tillfälligt beslut om trafikarrangemang.

Till ansökan om gatulov ska bifogas

  • en plan för trafikarrangemangen under den tid grävarbetet pågår
  • uppgifter om kablar i marken
  • anslutningsbild eller annan elektronisk ritning som visar arbetsobjektet.
  • vid behov en plan för stödlösningar

Närmare anvisningar om ansökning av gatulov