Gatudammet tidigare och lättare än vanligt i Nyland