Gatubyggnadsarbeten medför förändrade trafikarrangemang i Gamla stan