Gatu- och parkplaner

Aktuella planer

Anhängiga planer

  • På denna webbplats under ”Aktuella gatu- och parkplaner” och i lokaltidningar meddelas när planeringen påbörjas (när planen blivit anhängig).
  • Under den tiden har kommuninvånarna möjlighet att framföra åsikter om planeringsobjekten skriftligt till kommuntekniken via servicekontoret Kompassen eller via e-post till adressen kirjaamo@porvoo.fi (märk e-postens rubrik: aktuell plan / ”planeringsobjektets namn”).
  • I utkastskedet ordnas en informationsträff om de viktigaste planeringsobjekten.
  • På basis av planeringsarbetet utarbetas ett planeringsförslag som läggs fram offentligt. Framlagda planeringsförslag kan kan du bekanta dig med i pappersversioner på servicekontoret Kompassen och i pdf-form på denna webbplats under ”Aktuella gatu- och parkplaner”.

Framlagda planer

  • Under den tiden har ägare och innehavare av fastigheter som gränsar till planeringsområdet samt övriga intressenter möjlighet att lämna skriftliga anmärkningar mot planförslaget till kommuntekniken via servicekontoret Kompassen eller via e-posten till kirjaamo@porvoo.fi (märk kuvertet/e-postmeddelandet med ”Anmärkning mot gatuplan/parkplan”).

 Planen som gäller nya bostadsområden

  • Kontakta kommuntekninen via elektroniska tjänsten när du planerar höjdnivåer på byggnader och gårdsområden

Övriga gatu- och parkplaner 

  • Förfrågan om övriga gatu- och parkplaner kan ställas via e-tjänsten.