Gator och vägar

  • Kommuntekniken ansvarar för planeringen, byggandet och underhållet av gator, grönområden och andra allmänna områden samt tillhörande anordningar och konstruktioner.
  • ELY-centralen ansvarar för trafikarrangemangen på statligt ägda landsvägar samt för utvecklingen och underhållet av dessa.
  • Gatubelysningen underhålls av Borgå Energi Ab.
  • På kartan syns stadens och statens ansvararsområden. 

Servicekontoret Kompassen betjänar vardagar klockan 9–16 på numret 020 692 250 och per e-post kompassi@porvoo.fi.

I brådskande gatuärenden kan man utanför tjänstetid i akuta situationer som medför risk för egendom eller hälsa kontakta Räddningsverket i Östra Nyland tfn 020 1111 400