Gång- och cykeltrafikens förhållanden utvecklas tillsammans med byborna