Dessa kan även intressera dig

Gammelbackas gårdsskog

Skogen är ett populärt frilufts- och rekreationsområde. Stigarna i skogen leder till Tornberget vid havsstranden med en utsikt över Hammars strand, Sågholmarna, Svinö och Kråkö.

En del av Gammelbacka skog hör till en gammal historisk herrgårdsskog med olika planterade trädarter. En stor del av träden är barrträd men där finns också andra skogstyper.

Största delen av skogsområdet ingår i nationalstadsparken som miljöministeriet godkänt. Detta garanterar att Gammelbacka skog förblir som ett offentligt rekreationsområde också i framtiden.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.