Gammelbacka skog är av betydelse med tanke på fladdermöss