Dessa kan även intressera dig

Gammelbacka naturstig

Gammelbacka naturstig ligger i skogsområdet mellan Gammelbacka och Hammars som är avsett för friluftsliv och rekreation.

  • Stigen är ca en kilometer lång och börjar intill församlingscentret.
  • I anslutning till naturstigen finns en kortare trädslagsstig som går genom den gamla herrgårdsparken. Längs trädslagsstigen finns tavlor med namn på de trädslag som växer i parken

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.