Gamla Kaplansgårdens Galleri & Sommarinfo – Naturligtvis bättre tillsammans