Gamla Kaplansgårdens Galleri & Sommarinfo – naturens och turismens mötespunkt