Gamla bron stängs av för fordonstrafik den 9 juli under undersökningstiden