Gamla bron i Borgå

Gamla bron i Borgå är i dåligt skick och kommer att ersättas med en ny. På webbsidan ges information om planeringen och byggandet av den nya bron.

Den första bron i Gamla stan i Borgå byggdes på 1400-talet vid den dåvarande Stora strandvägen. Den nuvarande bron öppnades för trafik år 1954. Bron har genomgått många undersökningar som har visat att bron är i dåligt skick. Den nuvarande brons landfästen har rört sig, vilket gör det nödvändigt att riva och bygga om dem.

Den allmänna planeringen av en ny bro på samma plats har påbörjats av Ramboll Finland Oy. Alternativa planer görs för bron, och det bästa alternativet väljs i samarbete med olika intressegrupper. Byggandet av en ny bro börjar tidigast år 2022.

Historisk utredning om Gamla bron i Borgå