Galleri Gamla Kaplansgården

Teija Lehto & Jaana Paulus, träsnitt
16.6-30.8.2020

På Galleri Gamla Kaplansgårdens sommarutställningen visas verk av två konstnärer som arbetar med träsnitt med reduktionsmetoden. Teija Lehto är en bildkonstnär som bor i Pemar. Hon har arbetat som konstgrafiker i 22 år. Jaana Paulus är en bildkonstnär som bor i Kyrkslätt. Hon har gjort träsnitt med reduktionsmetoden över 30 år. 

Teija Lehtos verk är ofta stilleben. Hon avbildar en vardaglig syn, med till exempel ett rörigt bord, smutsiga kärl, en svampskörd eller en överbliven bit av en tårta. Lehto fokuserar på detaljerna, det alldagliga och halvfärdiga. Konstverken är stunder av den förbiilande vardagen vilka fångats på bild. Lehto vill reflektera över vardagens värde och ge betydelse åt det vanliga. Verken behandlar tidens lopp, förändring och alltings förgänglighet. Livet är vardag, vardag är upprepning och resultatet är disk och röra. Och oändligt med motiv för bilder.

Teija Lehto har fått stöd från Egentliga Finland konstkommission (arbetsbidrag).

I Jaana Paulus konstverk ingår ofta ett landskap från en strand vid Päijänne. Platsen har varit viktig för henne ända sedan barndomen. Att avbilda naturen som bakgrund till olika händelser har alltid varit centralt för henne. Händelserna framställer hon ofta symboliskt eller ibland också surrealistiskt. I hennes konstverk finns ofta förutom växter också människo- eller djurfigurer.

Bekanta dig med utställningen i YouTube-kanal

Teija Lehto & Jaana Paulus, affisch


Paula Salmela
16.6.-30.8.2020

Verken av Paula Salmela, en bildkonstnär från Borgå, kan ses i galleriets innergård. De återkommande teman i hennes konstnärliga produktion är människan och naturen.


Öppethållningstider: tis–sön kl. 10–16. 
Fritt inträde. Välkommen! 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste utställningar på Galleri Gamla Kaplansgården och i Borgå Konsthall > Vänligen skicka email till: kulttuuri@porvoo.fi