Galleri Gamla Kaplansgården

Synnove Dickhoff, Helena Kaikkonen, Ulla Pohjola, Kaija Poijula: Begynnelsen och källan

31.5–1.9.2019

"Människosinnet, livshändelser, historia av föremål, de talrika betydelserna av naturen och samhällsfenomen. Även om vi delar likartade känslotillstånd skapar var och en till syvende och sist själv sin egen värld".

Sambandet mellan blicken, händerna och det undermedvetna spelar en särskild roll i vårt konstnärliga arbete. Temana är tidens gång, naturen, minnen och de många lagren i det undermedvetna.

Vår grupp består av fyra meriterade konstnärer. Var och en av oss har haft många privata utställningar och deltagit i ett flertal grupp- och samlingsutställningar både i Finland och utomlands. Utställningen i Borgå är vår sjätte gemensamma grupputställning. Utställda finns några av våra nyaste verk, som skapar nya betydelser och förbindelser i en inbördes dialog.

Synnöve Dickhoffs verk består oftast av flera delar, olika slags papper, återvunna böcker, tepåsar, garn och delar av textilier. Livets början och slut är fundamentala frågor i vår tillvaro och teman som närvarar i sin konst.

Helena Kaikkonen kombinerar fritt olika material med textilier. Hon använder sig av olika textil- och bildkonstens tekniker som hon kombinerar med metoder som hon själv tagit fram. Människans förhållande till naturen och livet under nuvarande och gångna generationer är centrala teman i sin konst. 

I Ulla Pohjolas nyaste verk fortsätter hon undersöka dialogen mellan människan och naturen. I min konst behandlar jag mysteriet med att vara människa och det osynligas oförklarliga närvaro. Hon kombinerar mångsidigt broderi- och målningstekniker med material som hon hittat i naturen och på loppisar. Dessutom gör hon äggtempera- och oljemålningar som hon sedan kombinerar med begagnade textilier. 

Kaija Poijulas verk berättar om utanförskap, ensamhet, död och skuggornas osynliga värld utan att sjunka för djupt i melankolin eller glömma svart humor. Hon sätter ihop bilder som jag klippt ur gamla böcker till collage och vardagliga överloppsprylar till föremålsmontage. Materialen och de slutgiltiga verken signalerar om något långlivat: traditioner, samlevnaden mellan bekant och främmande, möten. 

Fritt inträde. Välkommen!