Dessa kan även intressera dig

Gabriel och Natalia Linsén

Gabriel Linsén (1838–1914) var kompositör, spelman och körledare. Hans mest kända komposition är En sommardag i Kangasala. Gabriel Linsén flyttade till Borgå år 1865 och arbetade som musiklärare på Borgå lyceum och organist i Borgå finska kyrka. Linsén var en idog lärare och produktiv kompositör.

Natalia Linsén född Borenius (1844–1919) var en av de första kvinnliga fotograferna i Finland. Hon studerade fotografering i Viborg. Hon har i sina fotografier förevigat Borgå i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. I Borgå ledde hon också en kör och var medlem i skolnämnden och fruntimmersföreningen.

Läs mera om Natalia och Gabriel Linsén