Fysioterapi

Fysioterapi hjälper när din fysiska funktionsförmåga är nedsatt till följd av smärta, sjukdom eller skada. En fysioterapeut bedömer din situation och gör upp en individuell och målinriktad vårdplan för dig. I den beaktas dina resurser och de tjänster vi kan erbjuda. Du får adekvat information om din situation och kan då själv göra val som påverkar din hälsa.

Sök till fysioterapeutens mottagning

Du kan söka individuell fysioterapi

  • på eget initiativ för konsultation t.ex. i fråga om problem i stöd och rörelseorganen
  • vid eftervård av operationer och skador och andra svåra funktionsstörningar med remiss från hälsocentrals- eller sjukhusläkare
  • enligt en rehabiliteringsplan som uppgjorts i samarbete med läkare, om du har långvarig nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom, såsom stroke, MS, ALS eller Parkinsons sjukdom och du har beviljats öppen rehabilitering.  Svårt handikappade personer under 65 år omfattas av FPA:s rehabillitering.

Sök till gruppverksamhet

Fysioterapi i grupp ges till personer som har nedsatt funktionsförmåga, bland annat till följd av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen eller en neurologisk sjukdom. Fysioterapeuten hänvisar dig till en grupp efter en inledande kartläggning.

Inom fysioterapin finns följande grupper

  • Styrkegrupp
  • Artrosgrupp
  • Bassänggrupp
  • Tillämpad avslappning

Diabetes 2, informationsföreläsning om motion

  • Livsstilsgrupp
  • Webbvågen
  • Fråga mer