Frivilligarbetet

Frivilligarbetet ger möjlighet att delta, påverka och hjälpa. Den stärker samhörighet och både psykiskt och fysiskt välbefinnande. Frivilligarbetet kompletterar Borgå stads tjänster. Du kan delta i frivilligverksamhet enligt dina egna krafter och intresse.