Fritt ackompanjemang

Studier i fritt ackompanjemang stöder studierna i elevens huvudämne. Fritt ackompanjemang innebär att ett kreativt sätt att uttrycka sig kombineras med en musikers grundläggande färdigheter.

Målet är att utveckla det kreativa uttrycket genom att instruera eleven i

  • improvisation och
  • förmågan att återskapa musik man lyssnar på och att komponera samt
  • rytmsinnet
  • kännedomen om stilarter och
  • musikalisk interaktionsförmåga.

Studierna i fritt ackompanjemang ger eleverna inblick i bland annat stämföring, harmonisering och olika sätt att beteckna ackord. Eleverna lär sig också att skapa harmonier och ackompanjemang med det egna instrumentet. Studierna i musikens grunder stöder och fördjupar dessa kunskaper och färdigheter.

Kännetecknande för fritt ackompanjemang som läroämne är att det är mångfacetterat, mångkulturellt och att det anpassas efter elevens behov. Centrala färdigheter är att lära sig bemästra musikens grundläggande element och allmänna fenomen, vilket kommer till uttryck i förmågan att skapa eller återskapa musik utan utskriven textur.

Det fria ackompanjemanget ger möjlighet att musicera tillsammans med instrumentalister och sångare. Att skapa musik tillsammans utgör en väsentlig del av studierna.