Från folktro till karelska piroger – den finska folktraditionen på spåren i Borgå huvudbibliotek