Framtidsdiskussioner: Medan tid är – Hur förändrar klimatförändringen allt?