Framtidens social- och hälsocentral

Tillbaka till Framtidens social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland -sidan

De centrala målen för programmet Framtidens social - och hälsocentral är att:

  • förbättra lika tillgång till tjänster, rättidiga tjänster och tjänsternas kontinuitet
  • flytta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och förutseende arbete
  • förbättra tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet
  • säkerställa att tjänsterna är sektorsövergripande och kompatibla
  • dämpa kostnadsökningen.

I östra Nyland har fem teman lyfts fram som spetsområden för utvecklingen. Utvecklingsarbetet utförs i regionala arbetsgrupper med representanter för alla kommuner i regionen:

  • klienthandledning och -rådgivning
  • socialtjänster
  • hälsotjänster
  • mentalvårds- och missbrukartjänster
  • barn- och familjetjänster

 Läs mer om framtidens social- och hälsocentral